Dealers gezocht

PERSOONLIJKE LEVENSSFEER


Uw persoonlijke gegevens vermeld op documenten van Euromat worden opgenomen in de bestanden van Euromat en zijn bestemd voor intern gebruik, facturatie, klantenbeheer, evenals voor promotie-acties, markstudies en informatieverstrekking allerhande. Op schriftelijk verzoek en overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft de huurder/koper een inzage- en verbeteringsrecht.